F21 redo för internationellt uppdrag

Personal från F 21 i Luleå kan få uppdrag vid ett eventuellt FN-sanktionerat krig mot Irak från årsskiftet.
Det sa överbefälhavare Johan Hederstedt vid ett besök på Bodens garnison idag. För F21.s del skulle det röra sig om flygvapnets internationella division som kallas för Swafrap och omfatta omkring 200 personer. Dom skulle kunna rycka ut med omkring 30 dagars varsel och i första hand syssla med spaning.