Kurs i samerätt

Till våren startar en kurs i Samerätt på Luleå Tekniska Universitet. Det är den första och enda kursen inom ämnet på universitetsnivå i Sverige. Kursen riktar sig mot samer som är intresserade av sina rättigheter, men även myndigheter som stöter på lagstiftningen kring samiska frågor i sitt arbete. Kursen i Samerätt startar under vårterminen nästa år. Sista ansökningsdatum är den 15 oktober.