Östersjöområdet bör klassas som särskilt känsligt

Sverige bör arbeta för att Östersjöländerna tillsammans ska ansöka om att området klassificeras som särskilt känsligt havsområde. Kommer inte länderna överens om det i vår bör Sverige ansöka på egen hand. Det anser riksdagens trafikutskott.
Om ansökan godkänns av FN-organet IMO kan Sverige ställa hårdare krav på sjöfarten och exempelvis kräva att oljefartyg som passerar svenskt område har dubbla skrov.