Ny förundersökning om brand i skola i Karlskrona

Det blir en ny förundersökning kring en olycka på en skola i Karlskrona i januari. Då uppstod en brand i en kemisal under en lektion och fem elever skadades.
Överåklagare Sven-Erik Alhem har gjort en överprövning av fallet, sedan det tidigare lagts ned, och han anser att det finns misstankar om arbetsmiljöbrott. Alhem skriver i sitt beslut att det måste ställas höga krav vad gäller lärartillsynen över eleverna vid kemilektioner med experiment där brandfarligt material används. Vid olyckan i Karlskrona antändes etanol under en laboration.