Svenska folket äter för mycket salt

Svenska folket är saltförgiftat, hävdar professorn och njurläkaren Mattias Aurell i Göteborg. I Sverige äter vi mest salt i Europa, långt mer än dagsbehovet.
– Det normala dagsbehovet är 2-4 gram och vi äter 12-15 gram. Då kanm man säga att vi går omkring och är kroniskt saltförgiftade, säger Mattias Aurell. Märker man av sin förgiftning? – Det gör de som får högt blodtryck enligt min mening. Mattias Aurell möter själv, som läkare, konsekvenserna för individen men han har också försökt räkna ut kostnaden för samhället. Han säger att en halvering av saltintaget skulle halvera skaran av patienter med förhöjt blodtryck och därmed halvera den mångmiljardnota samhället betalar för vården av dom. I Finland måste alla livsmedelsproducenter saltdeklarera sina produkter. Extremerna märks ut som ”högsaltlivsmedel”, något som fått många att minska mängden, och det skulle Mattias Aurell vilja se också här. Men Vulf Bäcker, som är nutritionist på Livsmedelsverket, säger att det inte är aktuellt. Han säger att Finland hade sina regler med sig in i EU. Nu skulle det krävas att hela EU köpte modellen och det är inget krav Sverige driver. – Nej det gör vi inte i dagsläget, men vi kommer att ta upp det här. Det är ett av problemen som diskuteras inom EU. Men den som själv vill försöka bli lite mindre förgiftad kan så klart byta bordssalt, till örtsalt eller skonsalt, och undvika snabbmat och halvfabrikat. Det är en tacksam uppgift att ta sig an, för samma dag som du börjar, upphör förgiftningen. – Äter man 5 gram salt en dag utsöndrar man 5 gram, om man nästa dag äter 20 gram utsändrar man 20 gram. Reduktionen av saltintaget märks med en gång, säger Mattias Aurell.
Kristina Hedberg, Göteborg