Fortsatt uppåt för svenska telemarknaden

Telemarknaden i Sverige fortsätter att växa, trots lågkonjunkturen.
Det totala värdet för marknaden för fast telefoni, mobila teletjänster och Internetuppkoppling uppgick under första halvåret 2002 till 23,3 miljarder kronor, en ökning med 7 procent jämfört med samma period 2001. Det framgår av en ny rapport från Post- och telestyrelsen (PTS). Mest ökade marknaden för Internetuppkoppling som steg med 16 procent till 2,6 miljarder kronor. Operatörernas intäkter från fasta avgifter för bredbandsuppkoppling steg samtidigt med 79 procent.