Krav på varmvattenbassäng i Librobäck

Över 700 personer kräver i ett öppet brev till kommun och landsting att rehabiliteringsbassängen i Librobäck i Uppsala öppnas igen. Bassängen stängdes i höstas eftersom vattenkvalitén var för dålig.
Under sex års tid drevs varmvattenbassängen i Librobäck av företaget Uppsalahälsan. Men så i våras dömde miljökontoret ut vattenkvalitén i bassängen. För att man skulle få använda den igen krävdes stora investeringar, pengar som inte Uppsalahälsan var beredd att satsa. Följden blev att varmvattenbassängen stängdes. De hundratals funktionshindrade och äldre som använt bassängen för rörelseträning var plöstligt utan anläggning. Varmvattenbassäng finns visserligen i Fyrishov men den är alldeles för grund och ger inte samma träning som bassängen i Librobäck som är djupare. Det socialdemokratiska kommunalrådet Jan Ask i Uppsala kommer att uppvaktas i morgon med över 700 namnunderskifter som samlats in. Förhoppningen är att kommun och landsting ska satsa de ca 400 000 kronor per år som det skulle kosta att öppna bassängen igen