Krisen i Venezuela allt värre

I Venezuela har strejken mot presidenten Hugo Chavez pågått i tio dagar och allt fler delar av samhället sluter upp bakom strejken. Sedan oljeindustrin drogs med har strejken nu senast dragit med sig Högsta domstolen, banker och delar av tunnelbanan i Caracas. Samtidigt har rykten om en kupp tagit fart igen.
Hugo Chavez anklagar oppositionen för att planera en kupp av samma slag som den som för åtta månader sen tvingade bort honom från makten under två dygn. Oppositionen, å sin sida, anklagar Hugo Chavez för att planera en kupp uppifrån som skulle gå ut på att införa undantagslagar och ta över kontrollen av alla oberoende institutioner. Svårt skilja på sanning och retorik Vad som är sanning och vad som är retorik är inte lätt att veta. Trovärdig information och sansad diskussion har blivit bristvaror som ersatts av rykten och bombastiska anklagelser. Ett av de få utrymmen som fanns för dialog och diskussion var det förhandlingsbord som upprättades i Caracas av de Amerikanska Staternas organisation, OAS, för en månad sedan. Det tycks nu ha hamnat helt vid sidan av utvecklingen. Paniken och ryktena sprider sig I takt med att strejken vidgats har istället paniken börjat sprida sig. Man köar framför banker för att ta ut kontanter, utanför affärer för att hamstra livsmedel och vid bensinmackar för att bunkra bensin och i den atmosfären har kupprykten god mylla. Men hittills finns inga tecken på en spricka inom militären. De officerare som står i främsta ledet i agitationen mot Hugo Chavez är de samma som ledde kuppen mot honom i april, och de tycks inte ha något större gehör bland truppförande befälhavare. I Venezuela vet man aldrig Men i Venezuela vet man aldrig. Kaos och osäkerhet är också en god grogrund för konspirationer. Oppositionens anklagelser att Hugo Chavez skulle planera en kupp uppifrån låter mest som en hårddragning att utfärda undantagslagar i den situation Venezuela har hamnat i. Det vore närmast att betrakta som en normal åtgärd, åtminstone i latinamerikanska ögon, men om det kan bidra till att lösa krisen är tveksamt, och eftersom vare sig regeringen och i ännu mindre grad oppositionen visat någon egentlig vilja att nå en förhandlingslösning ser framtiden minst av allt ljus ut.
Lars Palmgren, Santiago