Dags att deklarera 24 timmar om dygnet

Snart blir myndigheterna tillgängliga dygnet runt för den som har en dator med Internetuppkoppling. Riksskatteverket, RSV, och Riksförsäkringsverket, RFV, skrev på ett kontrakt på onsdagen som gör att myndigheterna kommer att använda samma teknik som bankernas Internettjänster för att deklarera eller att anmäla ny sjukpenning.
Det är ett storts steg mot det som kallas för 24-timmarsmyndigheten där det går att sköta sina myndighetsärenden via Internet dygnet runt, säger biträdande finansminister Gunnar Lund som inom regeringen ansvarar för att göra myndigheterna mer tillgängliga för medborgarna. – Det måste vara en väldigt bra sak. Det betyder att man kan få tjänster i förhållande till myndigheter utförda 24 timmar per dygn i en framtid, precis när det passar bäst. Elektronisk signatur De kallar det för elektronisk signatur, en sifferkod som ersätter underskriften på heder och samvete på myndighetsblanketten. Just RSV och RFV har i princip kontakt med varje svensk medborgare minst en gång om året, oftast flera. Det blir miljoner blanketter som ska skickas fram och tillbaka för underskrift, därför är just de myndigheterna väldigt intresserade av att få folk att använda Internet, men det finns flera aspekter att tänka på innan man jublar över möjligheten att kunna deklarera klockan fyra på morgonen. Datorer kopplas samman För att det ska gå snabbt att behandla en ansökan om till exempel bostadsbidrag ska myndigheternas datorer kopplas samman så att försäkringskassans dator själv hämtar inkomstuppgifter från skattemyndighetens dator, kontrollerar antalet barn och adressen hos folkbokföringen. Den som söker bidraget behöver inte mata in alla uppgifter men har heller inte kontroll över vilka och hur mycket uppgifter som hämtas in om henne eller honom eftersom det sker automatiskt. ”Långt ifrån oproblematiskt” I tillgänglighetens namn går därför Sverige i täten mot ett samhälle där myndigheterna har stor insyn i medborgarnas liv och det är långt ifrån oproblematiskt säger Mikael Nydén som har utrett säkerhetsapekter på 24-timmarsmyndigheten åt stiftelsen för psykologiskt försvar. – Det som händer bakom systemet, alltså det faktum att man för att uppnå den här bekvämligheten måste koppla ihop många olika myndigheters register och databaser, kan få konsekvenser som vi inte kan överblicka idag.
Stefan Winiger