Trafikskadorna ökar snabbare i Stockholms län

Antalet svårt skadade i trafikolyckor ökar betydligt mer i Stockholms län än i resten av landet. Det visar en genomgång som Radio Stockholm har gjort.
Mer än 20 procent av alla landets svåra personskador i trafiken sker i Stockholms län. Därmed har Stockholms andel av de svåra olyckorna fördubblats sedan 1997. Radio Stockholm har gått igenom olycksstatistik från 1970 fram till och med i år. Under större delen av den perioden har Stockholms andel av de svåra personskadorna i trafiken varit i stort sett konstant och ökningen eller minskningen i Stockholm har följt utvecklingen i resten av Sverige. Men sedan fem år tillbaka är det mönstret förändrat: nu ökar trafikskadorna mycket snabbare i Stockholms län än i övriga landet. Förra året skedde 20 procent av de svåra personskadorna i trafiken i Stockholms län - hittills i år har de ökat till 22 procent. Stockholms läns andel har alltså fördubblats på fem år. En förklaring är att trafiken har ökat mer här än i resten av landet. Vägverkets direktör i Stockholm, Hans Rode, tror att andra förklaringar kan vara att både rattfylleri och fortkörning ökat mer här.