Knarkbekämpning i fara när kommun omorganiseras

Polis och åklagare i Uppsala befarar att narkotikabekämpningen kommer att påverkas negativt av kommunens pågående omorganisation. I ett öppet brev protesterar man bla mot att den som hållit i kommunens narkotikaarbete som regional kontaktman, inte får fortsätta i den rollen.
Det är en hel rad poliser som uttrycker sin oro i det öppna brevet, och det är en åklagare, det är smittskyddsläkare och föräldraföreningen mot narkotika bland andra. Dels pekar dom på att kommunens narkotikasektion kommer att ändras och delvis splittras upp, och dels protesterar dom alltså mot att kontaktmannen Jan Dahlmans tjänst inte finns i den nya organisationen. Brevskrivarna poängterar att just den hittillsvarande organisationen med tätt samarbete mellan polis och socialtjänst vunnit rykte i hela Sverige och fått namnet Uppsalamodellen. Den riskerar nu att slås samman, menar brevskrivarna.