Landstingsbudgeten antogs idag

Landstingsfullmäktige beslutade under eftermiddagen att anta den röd-gröna majoritetens förslag till budget för 2003. Det är en budget på över 40 miljarder och som enligt beräkningarna kommer att ha ett underskott på drygt 1.5 miljader kronor.
Ett av landstingets problem kommande år blir att bromsa kostnadsutvecklingen i vården. Det mesta av ökade anslag på över 2 miljarder går till att täcka ökade kostnader. Omdebatterat under landstingsfullmäktigemötets två dagar blev utjämningssystemet, men även förslaget om organisationsförändringar - där majoriteten genom centralisering av besluten hoppas på ökad kostnadskontroll - mötte hård kritik från borgerligt håll. Mest överens är landstingsfullmäktiges partier när det gäller trafiken och de åtgärder som behövs för en bättre fungera bättre.