MÅNDAGEN DEN 3 SEPTEMBER

  • Tävling. Rätt svar Lill Babs o Thore Skogman sjunger Pop opp i Topp från filmen Pang i Bygget 1965/ 09.40
  • Från Runes Mekaniska Verkstad till Väderstad Verken AB. Gårdsverkstaden blir ett internationellt företag. K-G Eriksson berättar/10.10
  • Ulf Lundell aktuell nu med ny bok och pjäs till Stockholms Stadsteater. Ny platta i november. /10.40
  • Östgötabänken. /11.10
  • Kinna Jonsson fr Klefstad Gård, Linghem har tillsammans med mamma Märta ställt samman en kokbok ”I mormors berså” /11.40
  • Linköpingsgruppen Post bop Five framför Blue Bossa  /12.15
  • Vi ägnar  oss här åt Etta James/ 12.40