Antalet svåra trafikolyckor ökar

Antalet trafikolyckor som genererar svåra personskador ökar kraftigt i Stockholms län. Siffran över svårt skadade trafikanter kommer i år att bli det högsta sedan 1974. Det visar preliminära siffror från Vägverket som Radio Stockholm tagit del av.
Antalet svårt skadade och döda i trafikolyckor i Stockholms län minskade stadigt fram till år 1996, men då vände det och sedan dess har antalet mer än fördubblats. Vägverkets direktör i Stockholm Hans Rode säger att ökningen har flera orsaker - dels att den totala trafikmängden ökar, och att det idag är flera tunga personbilar på vägarna än tidigare.