Insatsen vid Schillerska prövas inte igen

Den friande domen står fast mot de poliser som misstänktes för tjänstefel vid Schillerska gymnasiet under EU-toppmötet i Göteborg. På onsdagen beslutade vice överåklagare Agneta Blidberg att inte överklaga till hovrätten.
– Vad tingsrätten har gjort är att den har klarlagt att behandlingen av målsägandena har varit kränkande och att upplevelsen varit synnerligen obehaglig, men så har tingsrätten funnit att åtgärden att lägga ned dem och att låta dem ligga kvar har varit försvarlig. Mot det har vi gjort en bedömning att det blir svårt att komma fram till en annan hotbild än den som tingsrätten funnit, även om man kan ifrågasätta den, säger Agneta Blidberg. Det här har ju varit ett väldigt uppmärksammat fall. Hade det inte varit bra att få det prövat i en högre instans, hovrätten, med fler jurister? – Det kan man ju tycka, men man får också betänka att man måste kunna förvänta sig en fällande dom i hovrätten om man ska överklaga och vi har övervägt de olika omständigheterna och funnit att vi inte överklagar. Blidberg talade med demonstranter Agneta Blidberg talade på onsdagen med flera av de demontranter som var med på Schillerska gymnasiet, och några uttryckte besvikelse över att domen inte överklagas. – Man får ändå betänka att målsägande nu i en offentlig rättegång fått berätta om sina upplevelser och det står också i domen att behandlingen av dem varit kränkande men att med hänsyn av de speciella omständigheterna i Göteborg varit försvarlig. På så vis har de ändå fått lämna sina uppgifter i en offentlig domsatolsförhandling. Sedan nådde man inte ända fram.
Nina Odermalm Schei