Protesterande föräldrar mötte motstånd

Viskafors kommundel försöker tysta de föräldrar som protesterar mot stora besparingar inom barnomsorgen.
I eftermiddag ska Rydboholms föräldraförening träffa kommundelsnämndens ordförande Kerstin Hermansson och lämna över protestlistor som legat på daghemmen i Viskafors och som föräldrar har kunnat skriva på. Men när föräldraföreningen skulle hämta listorna visade det sig att förskolepersonalen hade blivit beordrad av barnomsorgschefen Eva Andreasson att ta ner dem. - Ingen får sätta upp protestlistor på en arbetsplats, det är en policy som finns i Viskafors kommundel, säger Jan Darell, kommundelschef.