Kraftigt minskade torskkvoter

EU-kommissionen vill skära ned fångstkvoterna kraftigt för torsk i EU-vatten 2003 - med mellan 40 och 79 procent. För Kattegatt föreslås en halvering. Det väntas hårda förhandlingar när EU-ländernas fiskeriministrar ska bestämma nästa års fiskekvoter och dela upp dem mellan sig. Idag presentade EU-kommissionen sina förslag som blir underlag för förhandlingarna. Några förslag beträffande torskkvoterna i Nordsjön och Skagerrak finns ännu inte eftersom de måste bestämmas tillsammans med Norge, som inte är medlem i EU. Förhandlingar pågår och ska vara klara under nästa vecka. El