Våld mot vårdare ökar på fängelser

På två tredjedelar av landets fängelser tycker fångvårdarna att hot och våld har ökat i deras arbete. Det visar en rapport från Kriminalvårdsstyrelsen, och på Hällbyanstalten utanför Eskilstuna är trenden märkbar.
Av Kriminalvårdens rapport framgår också, att fångvårdare inte alltid anmäler hot mot dem. Rapporten talar om 137 fall under det första halvåret 2001. Fackförbundet SEKO räknar med 1500 tillfällen där deras medlemmar utsattes för hot eller våld. Därför tror man att mörkertalet är beytdligt större.