Gotlandsförband kan bli aktuellt vid Irak-insats

Ett pansarskyttekompani från Gotland, med omkring 150 personer kan få uppdrag från och med den 1 januari 2003 vid ett eventuellt FN-sanktionerat krig mot Irak.
Det är överbefälhavaren Johan Hederstedt, , som pekar ut vilka militärförband som han anser är lämpligast att sätta in från svensk sida i ett eventuellt kommande krig mot Irak. Både flyg-, mark- och sjöstridsförband finns med på listan och personalen finns utspridd över hela Sverige. Förutsättningen är dock att det finns ett FN-mandat för ett krig i Irak, och en svensk politisk vilja att göra en insats.