Besparingslista presenterades idag

Barn- och ungdomsnämnden i Gävle presenterade vid sitt sammanträde i Gävle idag en lista på verksamheter som KAN komma att utsättas för besparingar redan nästa år.
Neddragningar övervägs på en mängd områden - mångkulturella förskolor, hemma hos verksamhet, nattomsorg, allergiskolan i Sätra och arbetslösa föräldrars rätt till obegränsad barnomsorg är bara några exempel. Totalt ska 22 miljoner kronor sparas in som en följd av oväntade kostnadsökningar för lokaler, skolmat och elevvård.