Formellt beslut om mer myggbekämpning

Styrgruppen för Nedre Dalälvens Utvecklings AB tog idag formellt beslut om en fortsatt myggbekämpning i Nedre Dalälvsområdet.
Enligt NeDaBs ordförande Anette Wiktorsson räcker de 3,1 miljoner kronor som projektet idag förfogar över - och de löften om ytterligare drygt en miljon som kommuner och landsting avgett - till ett halvt års verksamhet. Projektets strategi blir därför att teckna kontrakt för fortsatt myggbekämpning det första halvåret 2003, i väntan på att staten skjuter till de ytterligare 3,5 miljoner kronor som behövs för hela året.