Radiofynd: Europahjälpen

År 1946 låg Europa i ruiner och i Sverige startades flera insamlingar för att hjälpa Europas drabbade invånare.

Radiotjänst deltog i Europahjälpen. Bland annat samlades pengar in för att ge undernärda barn i Tyskland så kallad schwedensuppe. Gunnar Helén fanns på plats bland kastruller och hungriga barn i det utbombade Ruhrområdet.

.

.