Skrotbilar ska bort från Blekinges natur

Nu ska naturen i Blekinge befrias från tusentals bilvrak. En kampanj som är ett samarbete mellan länets kommuner och stiftelsen Håll Sverige Rent ska förhoppningsvis leda till att mer än 2 500 skrotbilar försvinner från markerna.
Bara i Blekinge ligger mer än 15 000 liter olja, 17,5 ton bly, 25 kilo kvicksilver och 3 750 liter batterisyra obehandlat ute i naturen. -Vi måste ha allmänhetens hjälp med rapporter om var skrotbilarna finns för att lyckas med kampanjen, säger Lars Alm som är kampanjledare inom Håll Sverige Rent.