Landstingsbudgeten spikades idag

Landstinget antog idag budgeten för nästa år. Då ska landstinget gå plus med 167 miljoner kronor, det kan jämföras med en förlust detta år på 135 miljoner. Årets förlust och nästa års överskott kan i mångt och mycket tillskrivas förändringarna i Bollnäs.
Dessutom får landstinget 56 miljoner kronor i olika statsbidrag nästa år. Överskottet ska användas till olika satsningar, bland annat ska köerna till gråstarrsoperationer kortas genom det fria vårdvalet som gör att starrpatienter fritt kan söka vård i andra landsting.