Nio av tio irakier får fortfarande stanna

Nio av tio asylsökande från Irak får fortfarande uppehållstillstånd i Sverige. Efter att Migrationsverket fattade ett vägledande beslut i somras om att irakier för att få stanna i Sverige var tvungna att bevisa att de hotats personligen befarades massavvisningar. Men så har det alltså inte blivit.

– Det här visar att de som kritiserade beslutet, de som hävdade att det skulle ske massavvisningar av irakier, de hamnade fel i debatten. De skapade också en oberättigad oro för många människor, säger Dan Eliasson, generaldirektör på Migrationsverket.

Vägledande beslut
Migrationsverkets vägledande beslut innebar att det enligt myndigheten inte rådde någon inre väpnad konflikt i Irak. Det gör att den som söker asyl måste visa att den personligen varit förföljd eller hotad för att få stanna i Sverige.

Enligt Migrationsverket har 90 procent av irakierna fått permanent uppehållstillstånd även efter de vägledande besluten, jämfört med runt 95 procent innan.

Kortare handläggning
I år väntas 20 000 irakier söka asyl i Sverige, ungefär dubbelt så många som förra året, och det gör enligt Dan Eliasson, att man nu måste korta handläggningstiderna.

Han tror också att det kan bli färre som får stanna framöver när den nya praxisen om personliga skäl får genomslag i hela organisationen.

– Jag tror att inom de kommande månaderna kommer det att sjunka något ytterligare, bifallsprocenten från Irak, om inget dramatiskt händer i Irak naturligtvis.

Kan man då säga att de som sa att det skulle bli mycket snävare hade fel?

– Ja det går definitivt att säga att de som hävdade massavvisningar hade fel, när idag nio av tio får stanna. Den situation som finns i Bagdad och Irak och de individuella skäl som påvisas behöver inte vara särskilt starka, man får stanna i stor utsträckning.

Henrika Åkerman
henrika.akerman@sr.se