Ingen politik i Mark

De borgerliga partierna tar över makten i Marks kommun, efter att miljöpartiet valt att hoppa av samarbetet med socialdemokraterna. Hur den nya politiska majoriteten kommer att se ut är klart, men däremot är det fortfarande oklart vilken politik som kommer att föras. Först någon gång i januari sätter sig de sex partierna för att diskutera de politiska sakfrågorna.
Om några dagar så är den borgerliga majoriteten helt klar i kommunen. Det sitter borgerliga ordförande i alla nämnder och från årskiftet så heter ordföranden i kommunstyrelsen Lars-Olof Johansson. Men sedan vet markborna inget mer. Vad den borgerliga politiken innebär är fortfarande ett blankt papper. Hittills har de sex partierna diskuterat att driva personalfrågor för att få ner sjukskrivningarna i kommunen och att försöka få fart på byggnationen och näringslivet i kommunen. Dessa två frågor torde inte möta något motstånd från socialisterna eftersom de har uttalat samma saker. Men den tredje frågan som de sex säger sig vara eniga om är att föräldrar som vårdar egna barn ska ha rätt till ersättning, kristdemokrarteran har myntat ordet egenbarnomsorg för denna sak. Sedan finns det inget mer överenskommet, men partierna säger sig ha för avsikt att försöka ena sig kring så många frågor som möjligt - i övrigt ska det finas en viss rättighet att också driva egna frågor.