Personal stängs av på gruppboende

Vårdpersonal på ett gruppboende för utvecklingsstörda i Linköping har stängts av misstänkta för ekonomiska oegentligheter.

Bland annat gäller det tvivelaktiga klädinköp. Under hur lång tid inköpen ska ha pågått är oklart.

Tre så kallade Lex Sarah-anmälningar har gjorts till socialförvaltningen.

På måndag väntas kommunens ekonomiavdelning presentera en utredning om dom misstänkta oegentligheterna.