Förändningar på Volvo

Volvo Construction Equipment har beslutat att koncentrera sin tillverkning av dumprar till två fabriker i stället för tre och samtidigt flytta och integrera Volvo Articulated Haulers huvudkontor från Växjö till Braås nästa år. Volvos Components i Eskilstuna, som tillverkar delar till dumprarna, påverkas inte.
Förändringen kommer att påverka sammanlagt omkring 190 anställda i Asheville, USA, och i Växjö och Braås. Tillverkningen av dumprar koncentreras till Braås och Brasilien. Volvo Components i Eskilstuna gör transmissioner och axlar till dumprarna i Asheville och Braås. Bo Göran Ulfberg, vd på Volvo Components säger att Components verksamhet inte berörs av nedskärningarna. - Volvymmässigt har det skett en nedgång de senaste fem åren i Nordamerika och vi har anpassat oss till det redan, säger Bo-Göran Ulfberg.