Svenska förband beredda tas ut i FN-krig mot Irak

Överbefälhavaren Johan Hederstedt, (ÖB), anger nu vilka svenska militära förband som han anser vara lämpligast att sätta in om Sverige skulle delta i ett eventuellt FN-sanktionerat krig mot Irak.
På listan finns bland andra flyg-, mark- och sjöstridsförband från Gotland, Luleå, Eksjö och Svea Livgarde samt ett antal minröjningsfartyg, korvetter och en u-båt. Förbanden är på riksdagens uppdrag organiserade för att kunna sättas in med kort varsel - 30 dagar - vid olika internationella uppdrag från och med årsskiftet. Statsminister Göran Persson har sagt att han hellre skickar ett fältsjukhus eller annan humanitär insats till Irak, men Sverige har i dag ingen beredskap för att skicka fältsjukhus.