Fackeltåg för kurdiska barn i Borlänge

340 vuxna och elever vid Nygårdsskolan i Borlänge har i dag genomfört en manifestation i form av ett fackeltåg för tre kurdiska barn som hotas av utvisning. Utgångspunkten för aktionen på Nygårdsskolan har varit barnkonventionens artikel tre som säger att man alltid ska tänka på barns välfärd och hälsa.
- Här tycker vi att man har brutit mot barnkonventionens portalparagraf, säger Johnny Månsson, rektor på Nygårdsskolan. I måndags hämtades de tre kurdiska eleverna av en släkting under skoltid, och de är saknade idag. - Vi vuxna kan inte sitta med armarna i kors. Vi ser tre tomma bänkar och barnen funderar mycket. Antingen är vi tysta och då mår barnen dåligt, eller så gör vi något, säger Johnny Månsson. - Vi tar inte politisk ställning, utan vi ser det ifrån de här barnens situation och de barn och vuxna som finns kvar på Nygårdsskolan, säger Johnny Månsson.