Spermadonator betalningsskyldig till ensam mor

Den man som donerade sperma till ett lesbiskt par ska också i fortsättningen anses som far till de tre barnen. På onsdagen fastställde Göta hovrätt faderskapet.
Mannen har försökt få faderskapet upphävt efter att de lesbiska kvinnorna separerade och mamman krävde underhåll av mannen, som blev betalningsskyldig. Som skäl angav mannen att han inte hade haft samlag med mamman, vilket krävs för att fastställa faderskap, men Göta hovrätt slår fast att han förblir pappa.