Skolans intresse för fysisk aktivitet kritiseras

- Lärarna måste ändra sitt sätt att tänka. Det säger Torbjörn Björvall på Östergötlands idrottsförbund, som anser att skolan inte tar sitt fulla ansvar när det gäller barn och ungdomars fysiska aktivitet.
Torbjörn Björvall är förvånad över det låga intresset för den tävling som idrottsförbundet utlyste för alla sjätteklassare i länet. Tävlingen går ut på att man mäter alla tillfällen då eleverna rör sig på något sätt. Det behöver alltså inte vara idrott i ordets rätta bemärkelse, utan kan lika gärna vara en promenad eller att man hoppar rep. Av länets 350 sjätteklassare har bara 37 anmält sig och då endast från fem av länets tretton kommuner. - Skolorna borde integrera de teoretiska lektionerna mer med praktiska göromål. Till exempel skulle eleverna kunna ha mattelektioner utomhus då de mäter verkliga saker och på så sätt är tvungna att röra sig, säger Torbjörn Björvall