Oskarshamn kritiseras för barnomhändertagande

Oskarshamns kommun får allvarlig kritik på flera punkter när det gäller omhändertagandet av ett barn förra året och som tv-programmet Uppdrag Granskning uppmärksammade på tisdagskvällen. Kritiken kommer från länsstyrelsen.
Länsstyrelsen ifrågasätter bland annat att det är många år sedan kommuner undersökte det familjehem som pojken placerades och ifrågasätter också att de lindrigt begåvningshandikappade föräldrarna inte informerades om att de hade rätt att överklaga kommunens beslut.