Uppmärksammat omhändertagande av barn kritiseras

Oskarshamns kommun får allvarlig kritik på flera punkter när det gäller omhändertagandet av ett barn förra året och som tv-programmet Uppdrag Granskning uppmärksammade i tisdags.
Kritiken kommer från länsstyrelsen, som bland annat ifrågasätter att det är många år sedan kommunen undersökte det familjehem som pojken placerades i. Länsstyrelsen ifrågasätter också att de lindrigt begåvningshandikappade föräldrarna inte informerades om att de hade rätt att överklaga kommunens beslut.