AD prövar permittering utan lön

På Samfood i Västerås fick ett 30-tal anställda gå hem utan lön i mars förra året. Orsaken var att mul- och klövsjuka bröt ut i Storbritannien. Idag kom prövade Arbetsdomstolen, AD, fallet.
En tvist mellan köttbranchen och Livsmedelsarbetarförbundet hamnade behandlades i Arbetsdomstolen idag. Det var efter utbrottet av mul- och klövsjuka i Storbritannien förra året som Jordbruksverket - för att minska risken att få hit smittan - tillfälligt skärpte reglerna för landets köttproducenter. Detta ledde i sin tur till att några köttproducenter permitterade hundratals av sina anställda - utan lön. Det drabbade bland andra ett 30-tal anställda på Samfood i Västerås. Permittera utan lön man kan göra när en myndighet fattar ett beslut som stoppar eller försvårar produktionen OCH om det kommer helt oväntat. Ungefär som de force-majeure-regler som gäller vid naturkatastrofer. Frågan är viktig för livsmedelsfacket - för permitteringar utan lön drabbar den enskilde hårt. På Swedish Meats anläggningar i Linköping, Skara, Visby, Uppsala, Kristianstad, Skelefteå och Umeå och på Samfood i Västerås och i Malmö fick sammanlagt 380 anställda gå hem utan lön. De som drabbades värst fick gå utan lön i 19 dagar. Arbetsdomstolens dom meddelas troligen inte förrän efter nyår.