Tvist i AD om lön vid permitering

En tvist mellan köttbranchen och livsmedelsarbetarförbundet var idag uppe i Arbetsdomstolen.
Det var efter utbrottet av Mul- och klövsjuka i Storbritannien förra året som jordbruksverket tillfälligt skärpte reglerna för landets köttproducenter. Detta för att minska risken att få hit smittan. Det ledde till att köttproducenterna under några veckor valde att permitera hundratals av sina anställda - utan lön. Tvisten rör anställda på Swedish Meats anläggningar i Linköping, Skara, Visby, Uppsala, Kristianstad, Skelefteå och Umeå och på Samfood i Västerås och Malmö - sammanlagt 380 anställda. Arbetsgivarsidan hänvisar till att anställda kan permitteras utan lön när en myndighet fattar ett beslut som stoppar eller försvårar produktionen och som kommer helt oväntat. Men Livsmedelsarbetarförbundets advokat Erik Danhard säger att man tror att andra orsaker låg bakom permiteringen. Dom i Arbetsdomstolen kommer troligtvis inte förrän efter nyår.