Besviken på Örebro kummun

Projektet Attitydskolan har slut på pengar och får inga pengar av Örebro kommun för att fortsätta sitt arbete. Yvonne Nordlund på Activa i Örebro som drog igång projektet är besviken över kommunens beslut att inte bevilja bidrag till projektet.