Ruotsi lupaa tarttua rajaesteisiin PN:ssa

Ruotsin tarttuessa Pohjoismaiden neuvoston puheenjohtajanuijaan vuodenvaihteessa hallitus lupaa ryhtyä tositoimiin, jotta Pohjoismaiden väliset rajaesteet vihdoinkin saataisiin poistettua. Ruotsin tavoitteena on ratkaista suuri osa Suomen Norjan suurlähettilään Ole Norrbackin selvityksen osoittamista Pohjoismaiden välillä muuttavien kansalaisiin kohdistuvista epäkohdista. Näin sanoo Sosiaaliministeriössä Pohjoismaisia kysymyksistä vastaava Gun Nordström.
Pohjoismaiden neuvoston istunnossa Helsingissä lokakuun lopulla päätettiin siitä, miten Suomen Norjan suurlähettilään Ole Norrbackin laajamittaisen selvityksen seuranta tulisi tehdä. Raportti esitti lukuisia esimerkkejä siitä, miten Pohjoismaiden välillä muuttavat kansalaiset joutuvat byrokratian rattaisiin. Näihin ongelmiin aikoo Ruotsin hallitus ensi vuoden Pohjoismaisen neuvoston puheenjohtajakauden aikana tarttua. Sosiaali- ja terveysalan kysymyksiä hoitamaan on jo nyt asetettu pohjoismainen soisiaalivaukuutusryhmä, kertoo sosiaaliministeriössä pohjoismaisista asioista vastaava Gun Nordström. Tämän jo tammikuussa pidetään ensimmäinen Pohjoismaisten sosiaalialan viranomaisten ja ministeriöiden edustajien yhteinen kokous, jossa kaikki Pohjoismaisten välillä muuttavien kansalaisten sosiaalivakuutusongelmien ja esimerkiksi eläkeasioiden selvittely pannaan alulle. Eleäkeasioiden lisäksi keskitytään vero-ongelmiin.