Varning för ny stormarknad

Handelns utredningsinstitut (HUI) anser att ett stormarknad vid E12:an väster om Umeå på några års sikt leder till nedläggning av två-tre sällanköpsbutiker i Vännäs.
Med tanke på att det idag bara finns ett 10-tal sådana butiker i dagens Vännäs kan detta leda till en ond cirkel där det blir allt större luckor i handelsutbudet. HUI skriver detta i en utredning som kommunen beställt och varnar för att stormarknaden också slulle påverka andra kranskommuner. Kommunstyrelsens arbetsutskott i Vännäs ska diskutera rapporten på tisdag (17/12).