Gamla skeppslaster kartlagda

Nu ska det bli enklare att lära sig mer om gamla gotländska skepp och skeppslaster under 1600-, 1700- och 1800-talen. Under ett år har tre personer knutna till Landsarkivet i Visby gått igenom gamla gotländska tull- och hamnjournaler och i höst samlas resultatet i en sökbar databas på nätet.

Projektet kommer också att ingå i ett internationellt forskningsprojekt, Baltic Connections, som är en arkivdatabas på nätet med uppgifter om på vilka arkiv i länderna runt Östersjön man kan hitta historiska uppgifter om Östersjöhandeln.