EU:s ledare samlas i Köpenhamn

Sent på torsdagseftermiddagen samlas regeringschefer från EU:s 15 medlemsländer för toppmöte i Köpenhamn. Det är ett mycket viktigt möte, för det förväntas säga ja till att unionen tar in tio nya medlemmar.
Att säga att det råder ett spänt lugn, eller en förväntan i den kyliga luften här på köpgatan Ströget vore inte bara att ta till en sliten kliché. Det vore inte heller sant. Det tycks mer vara julhandel än historiskt toppmöte på näthinnorna, men ordet historiskt är, trots allt, ingen klyscha i det här sammanhanget. Oavsett resultatet av mötet. Alla räknar med gnissel Alla utgår ifrån att EU nu kommer att enas om att ta in tio nya medlemmar i unionen: Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Polen, Ungern, Cypern och Malta. Men alla räknar också med gnissel, och smällande i dörrar. Mest är det Polen som satt sig på tvären och kräver mer pengar inför ett medlemskap. Om förhandlingarna inte skulle lyckas för alla tio, ja, då kommer Köpenhamn verkligen att gå till historieböckerna som ett stort fiasko när regeringschefer skulle bekräfta det nya Europa efter det kalla kriget, när högtidstalen skulle omvandlas till praktik. Turkietfrågan ses som måttstock Den andra stora frågan är om Turkiet nu ska få ett datum för medlemsförhandlingar. Det kan låta som en fjuttig formalitet, men ses som en måttstock på hur EU ser på Turkiets omvandling till demokrati. De flesta tror att de nya ledarna i Turkiet kommer att bli besvikna, för få tror att turkarna lyckas få klartecken för förhandlingar år 2004. 2005 är det årtal som de flesta talar om, så här några timmar före det - just det - historiska toppmötet .
Willy Silberstein, Köpenhamn