Volvo varslar i Braås

Volvo varslar ett 70-tal anställda om uppsägning vid sin dumperfabrik i Braås utanför Växjö. Dessutom berörs ett 30-tal konsulter. Och chefen för Volvos dumpertillverkning Stefan Nordström förklarar neddragningar med att andra tillverkare har börjat knappa in på Volvos tidigare helt dominerande ställning på den här marknaden.
En dumper är en slags terränggående ledad lastbil som används t ex vid byggen och gruvor och Volvo har tidigare haft halva världsmarknaden. Ett av få områden där företaget haft en så stark position. Men nu har många andra tillverkare börjat komma ifatt även om Volvo fortfarande har drygt 40% av försäljningen. Samtidigt har världsmarknaden inte utvecklats på det sätt man hoppats och följden blir enligt företagsledningen att man nu måste rationalisera och bli effektivare. Fabriken i USA läggs därför ner och kvar blir anläggningarna i Mexiko och i Braås. Men trots att Braås tar över en del produktion från USA så måste man alltså skära ner, 70 av dom 600 varlas. Det är andra varslet på ett och ett halvt år men VD Stefan Nordström tror inte att det ska behöv bli några ytterligare personalminskningar.