Norge sänker räntan

Den norska centralbanken, Norges bank, sänkte på onsdagen sin viktigaste styrränta med 0,5 procentenheter till 6,5 procent.
Trots sänkningen ligger den norska styrräntan långt över räntan i euroområdet, för närvarande 2,75 procent. Den svenska riksbankens reporänta ligger på 3,75 procent. Men Norges bank flaggade idag för att räntan kan komma att sänkas ytterligare. Bankens inflationsmål är 2,5 procent.