Ingen räntekontroll i EU

EU:s finansministrar misslyckades på onsdagen åter med att bli överens om hur räntor på sparade tillgångar ska redovisas av banker som verkar i unionens 15 länder.
Flera EU-länder, däribland Sverige, vill att alla banker till skattemyndigheterna ska redovisa vilka räntor som betalats ut. Bestämmelserna ska också gälla om den som tar emot räntan bor i ett annat land än det där den betalas ut. Men Österrike och Luxemburg är emot en sådan reform, eftersom de anser att den vore verkningslös om inte samtidigt Schweiz och en del utomeuoropeiska skatteparadis tvingas göra likadant. Ett nytt försök att bli överens ska göras av de 15 finansministrarna den 21 januari.