Sjukvården gynnas av EU:s utvidgning

Bristen på personal inom sjukvården kan minskas när EU utvidgas.
Redan i dag arbetar omkring 500 läkare, tandläkare och sjuksköterskor från bland annat Estland, Polen och Ungern inom svensk sjukvård. När de här länderna år 2004 blir medlemmar i EU och reglerna för att få arbeta i Sverige därmed blir enklare kommer Sverige troligen att importera ännu mer sjukvårdspersonal från de baltiska länderna och från andra forna öststater.