Lättare rekrytera vårdpersonal när EU utvidgas

År 2004 är tio nya länder välkomna som medlemmar i EU, efter EU-kommissionens beslut i oktober, något som kan få betydelse för svensk sjukvård. Rekryteringen av sjukvårdspersonal från forna öststater kommer förmodligen att öka så länge behovet av personal inom svensk sjukvård finns kvar.
- Det kommer att underlätta att rekrytera personal från andra länder det är nog den störst förändringen. Sverige rekryterar redan idag sjukvårdspersonal från Polen och Östeuropa och det är en ganska krånglig process som skulle underlättas betydligt om de länder också kom med i EU, säger Roger Molin, biträdande chef för Landstingsförbundets avdelning för hälso- och sjukvårdspolitik. Fler och fler från Östeuropa Tyskland, som är medlem i EU, är det land där Sverige hittar allra flest läkare, tandläkare och sjuksköterskor att rekrytera. Men under de senaste två åren har Sverige rekryterat nästan 500 läkare, tandläkare och sjuksköterskor från flera av de tio europeiska länder som 2004 kan bli nya medlemmar i EU: Ungern, Polen, Estland, Lettland, Litauen, Tjeckien, Slovakien, Slovenien, Cypern och Malta. Rekryteringen från utlandet till svensk sjukvård kommer förmodligen att öka, så länge bristen på svensk sjukvårdspersonal fortsätter. Billigare att rekrytera färdigutbildade Visst blir det också billigare att rekrytera redan utbildad personal i stället för att utbilda själv. Men det är inget som kommer att påverkar de svenska sjukvårdsutbildningarna, säger Roger Molin. EU skulle ge permanent uppehållstillstånd Oszkár Péter är utbildad psykiatriker i Ungern men rekryterades av Sverige och efter en svenskkurs på ett halvår arbetar han sen i maj på Danderyds sjukhus. Ett EU-medlemskap för Ungern skulle bland annat betyda att Oszkár Péter skulle kunna stanna längre än de tre år som han fått arbetstillstånd för. - Då blir livet lättare för oss för nu har jag tillfälligt arbetstillstånd. Vad tror du det kommer att betyda för sjukvården i Ungern. Tror du att fler kommer att söka sig därifrån? - Ja, det tror jag. Kanske får Ungern rekrytera läkare från Rumänien, säger Oszkár Péter.
Catarina Malmsberg