Kasserade läkemedel ut i ekosystemet

Varje år skrivs tusentals ton läkemedel ut i Sverige, men uppåt en tredjedel används inte utan slängs och kommer ut i ekosystemet, men ingen vet hur de kastade medicinerna påverkar naturen. Det ska nu utredas av Läkemedelsverket på uppdrag av regeringen.
Enligt socialminister Lars Engqvist räcker det inte längre med att bara se till läkemedlens goda effekter. – I första hand ska läkemedel bedömas utifrån deras medicinska betydelse, men vi har inte uppmärksammat vilken betydelse de får för naturen, säger Lars Engqvist. Tusentals ton kastas Här i Sverige hamnar flera tusen ton läkemedel varje år antingen i våra kroppar, i soporna eller i avloppen. Medicinerna är oftast bra för människokroppen, men brittiska forskare har hittat fiskar som bytt kön, troligen på grund av hormonrester från p-piller i vattnet. Oklar miljöpåverkan Att antibiotika som hamnar i ekosystemet gör bakterier resistenta är känt sedan länge, men någon ordentlig överblick över vad som händer med miljön när vi spolar ner överblivna tabletter i vasken eller i toaletten där hemma, finns inte idag. Därför ska Läkemedelsverket fram till juli 2004 utreda vilken miljöpåverkan som mediciner, smink eller hygienprodukter har, vare sig de slängs direkt eller först passerar våra kroppar. Tydligare regler krävs Det behövs bättre regler, och tydligare krav på information, anser socialministern. – Det finns en regel som säger att man vid bedömning av nya läkemedel ska lämna in en miljökonsekvensutredning, men det finns inte något regelverk för vad man ska använda dem till, säger socialministern. Ännu allvarligare är att det inte finns några regler för hur gamla, redan godkända läkemedel ska bedömas. En möjlig åtgärd för att minska mängderna miljöfarliga läkemedel, tror Lars Engqvist kan vara att miljöklassa mediciner, och införa restriktioner för hur mycket som får skrivas ut av de största miljöbovarna i medicinskåpet.
Anders Kilander