SVT ser sig om efter nya lokaler

Sveriges Television i Luleå har fått i uppdrag av SVT:s Vd på att se möjligheterna att flytta. Anledningen är att lokalerna inte längre passar. De alternativ som SVT diskuterar är Kronan och Aurorum i Luleå, men även Acusticum i Piteå finns som förslag.