”Utvidgningen bra för svensk export”

Idag börjar EU:s toppmöte i Köpenhamn om utvidgningen av EU. En sådan utvidgning österut kommer att vara bra för de svenska exportföretagen. Det anser flera företrädare för exportindustrin, bland dem Mauro Gozzo som är chefsekonom på Exportrådet.
Länderna i Öst och Centraleuropa blir allt viktigare för svenska företag, exporten till länderna i den regionen kommer att växa mest av alla nästa år spår Exportrådet, med 6,5 procent. Om man jämför med hur det såg ut när många av de kommunistiska diktaturerna föll för drygt tio år sedan, så har regionens andel av den svenska exporten fördubblats och ju mer de före detta kommuniststaterna integreras i Europa, desto mer kommer Sveriges export dit att öka, anser Mauro Gozzo. Anders Narvinger, chef för Sveriges verkstadsindustrier tror på en flytt av verkstadsjobb till öst, men också på en arbetskraftsinvandring till Sverige.