Soldater från Eksjö kan bli aktuella i Irak

Överbefälhavaren Johan Hederstedt säger att Ett ingenjörskompani från Eksjö med drygt 150 personer finns med bland dom förband som kan komma att sättas in om Sverige skulle delta i ett eventuellt FN-sanktionerat krig mot Irak.
På listan över lämpliga förband finns förrutom Eksjö, Gotland, Luleå och Svea Livgarde samt ett antal minröjningsfartyg, korvetter och en u-båt. Förbanden ska kunna sättas in med kort varsel vid olika internationella uppdrag från och med årsskiftet.